storaensoveitsiluoto
lataus

Yrityksen tiedot

Yritys Stora Enso Veitsiluoto Oy
Osoite Rivinkarintie 69 94800 Kemi
Kotisivut https://www.storaenso.com/

Yhteyshenkilö

Nimi
Puhelin
Sähköposti

Kolmen paperikonelinjan, sellutehtaan ja sahan muodostaman integraatin vuosikapasiteetti on 850 000 tonnia toimisto- ja painopapereita sekä 200 000 m3 mäntysahatavaraa. Liikevaihto on n. 520 miljoonaa euroa. Tehdasalueella työskentelevästä lähes tuhannesta ihmisestä 600 on Stora Enson ja 150 kunnossapitoyhtiö Eforan palveluksessa.

Uusiutuvien materiaalien valmistaja.
Stora Enson Veitsiluodon tehdas valmistaa korkealaatuisia toimisto- ja painopapereita, sahatavaraa sekä selluprosessissa syntyviä sivutuotteita osana maailmanlaajuista biotaloutta. Tehtaan asiakkaita ovat jatkojalostajat, kustantajat, jälleenmyyjät, painotalot sekä rakennus- ja puusepänteollisuuden yritykset. Veitsiluodon tuotteita myydään noin sataan eri maahan.

Kaikki Veitsiluodossa valmistettavat tuotteet ovat uusiutuvia, uudelleen käytettäviä ja kierrätettäviä. Ne ovat olennainen osa bio- ja kiertotaloutta, jossa korvataan fossiilisiin raaka-aineisiin ja muihin uusiutumattomiin materiaaleihin perustuvia tuotteita.

Veitsiluodon tehtaalle hankittu puuraaka-aine hankitaan tehtaan lähialueelta Pohjois-Suomesta ja käytetään sataprosenttisesti tuotteiden valmistukseen sekä bioenergian tuottamiseen. Myös tuotantoprosessin sivutuotteena syntyvät tuhkat, kuitusavi ja muut jakeet käytetään maarakennukseen, maisemointiin tai toimitetaan hyödynnettäväksi jatkojalostuksessa.

 

Toimialat