amk-listaus
lapinamk_rgb

Yrityksen tiedot

Yritys Lapin Ammattikorkeakoulu
Osoite Tietokatu 1 Kemi Finland
Kotisivut https://www.lapinamk.fi/

Yhteyshenkilö

Nimi
Puhelin
Sähköposti

Lapin ammattikorkeakoulu on Suomen ja EU:n pohjoisin ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulussa työskentelee noin 470 työntekijää ja noin 5200 opiskelijaa. Vuosittainen liikevaihto on 42,7 miljoonaa euroa.

Toiminnan strategisia kärkialoja ovat arktinen yhteistyö, etäisyyksien hallinta, luonnonvarojen älykäs käyttö, turvallisuusosaaminen ja yrittäjyys. Strategiset painotukset pitävät sisällään ajatuksen luonnonvarojen hyödyntämisestä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Pohjoinen hyvinvointi, elämystuotanto, yrittäjyys ja teollisuus saavat tukea kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä edistävien toimintamallien käyttöönottoon.

Kiertotalousajattelua noudattava toiminta tarvitsee toteutuakseen osaajia, joilla on ymmärrystä ja osaamista kiertotaloudesta, sen periaatteista ja toteutustavoista. Lähitulevaisuudessa työelämään siirtyviltä ammattilaisilta vaaditaan kykyä toimia kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, soveltaa omaa osaamistaan uusiin toimintamalleihin sekä olla mukana kehittämässä uusia innovaatioita. Koulutuksen tehtävä on vastata näihin haasteisiin. Kiertotalousosaamisen vieminen toimintakentälle uusien ammattilaisten mukana on yksi tehokas tapa tehdä muutosta ja viedä hyviä käytänteitä eteenpäin. Tästä syystä koulutus ja sen kehittäminen ovat olennainen osa Lapin AMKin toimintaa myös kiertotalouden osalta.

Toimialat

Tutkintoon tähtäävä korkeakoulutus, tutkimus, kehittäminen & innovaatiot (TKI) ja yrityspalvelut