taustakuva
Logo

Yrityksen tiedot

Yritys
Osoite Tietokatu 6 Kemi, Finland
Kotisivut https://www.digipolis.fi/teollinenkiertotalous

Yhteyshenkilö

Nimi
Puhelin
Sähköposti

Keskuksen tavoitteena on kiertotaloutta harjoittavien yritysten toimintaympäristön kehittäminen kilpailukykyisemmäksi. Autamme yrityksiä kehittämään kiertotalousliiketoimintaa ja –tuotteita antamalla asiantuntija-apua, hakemalla rahoituksia, yhdistämällä toimijoita sekä luomalla verkostoja ja konsortioita, edesauttamalla pilotointeja ja skaalauksia jne.

Yksi olennainen osa keskuksen toimintaa on teknisen tiedon kerääminen (esim. toimintamallit, benchmarkkaukset, potentiaaliset sivuvirrat ja niihin liittyvät haasteet sekä mahdollisuudet) ja jakaminen myös laajemmin Suomessa sekä Euroopassa sisältäen toiminnan kansaintajuistamisen esimerkiksi menestystarinoiden avulla eri kohderyhmille, kuten: päättäjät, virkamiehet, suunnittelijat, opettajat, opiskelijat jne.

Suomi on edelläkävijä kiertotaloudessa. Maailma tarvitsee pikaisesti edelläkävijöiden ratkaisuja siihen, miten talouden ja hyvinvoinnin kasvu eivät enää perustu luonnonvarojen tuhlaavaan käyttöön. Kehittämällä parhaita hiilineutraalin kiertotalouden ratkaisuja, Suomi voi luoda ensimmäisten joukossa uudella tavalla seuraavien 5–10 vuoden aikana kestävää hyvinvointia ja menestystä.

Sitran johdolla Suomelle laadittiin vuonna 2017 maailman ensimmäinen kansallinen kiertotalouden toimintaohjelman tiekartta, jonka tavoite oli luoda yhteiskuntaan yhteinen tahtotila kiertotalouden edistämiseksi ja määrittää siihen tehokkaimmat keinot. Sitra nimesi yhdeksi tiekartan avainhankkeeksi Kemin Digipoliksen vetämän teollisen kiertotalouden innovaatioalustan. Seuraava askel oli Kiertotalouskeskuksen perustaminen Kemi-Tornioon vuonna 2018.

Toimialat